LOVOO’nun Live-Video fonksiyonunun kullanılması hakkında genel çalışma koşulları

Son güncelleme: 14.09 2022

LOVOO’nun Live video fonksiyonunun kullanımına ilişkin bu Genel Koşullar(“Koşullar”), Live video fonksiyonunun (“Live”) kullanımını düzenler ve LOVOO GmbH, Prager Straße 10, 01069 Dresden, Almanya (“LOVOO”) ve Live kullanıcısı (“Kullanıcı”) arasında imzalanmıştır.

Toplum Koşulları bu koşulların bir parçasıdır.

LOVOO, Live tarafından işletilmektedir. Kullanıcı, Live’a bir LOVOO veya üçüncü sunucu uygulaması (birlikte “Üçüncü sunucu uygulaması”)aracılığıyla erişir ve bu, kullanıcıya üçüncü uygulama sağlayıcısında oluşturulan ve kaydedilen kullanıcı hesabı aracılığıyla Live’ı kullanma olanağını sağlar. Kullanıcı bu imkanı kullanmak istediği için taraflar aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:

 1. Genel

  1. “Live”, farklı ortak şirketlerden kullanıcıların birbirleriyle buluşup etkileşimde bulunabileceği mobil uygulamalar için bir video yayınlama fonksiyonudur. Kullanıcılar, istedikleri sayıda başka kullanıcının görüntülemesi, herkese açık olarak yorum yapması veya konuk olarak katılması (“Yayın”) için bir Live yayın oluşturabilir. Kendi Live yayınlarını oluşturan kullanıcılar bundan böyle “yayıncılar” olarak anılacaktır. Diğer kullanıcıların Live yayınlarını izleyen kullanıcılar bu açıdan “izleyici” olarak anılır.

  2. Teklif, yalnızca 18 yaşını doldurmuş kişilere yöneliktir. Kullanıcı, ikamet ettiği meskende veya normal meskeninde reşit olma yaşına daha sonra ulaşırsa bu, yaşa uygun olarak geçerli olacaktır. LOVOO, kullanıcının yaşının otomatik olarak kontrol etme hakkını saklı tutar. Otomatik kontrol yeterli doğrulamayı sağlamazsa veya kullanıcının yaşı konusunda haklı şüpheler varsa, LOVOO istisnai durumlarda kullanıcıdan LOVOO ile biyometrik karşılaştırma için kullanıcının fotoğrafını içeren bir kimlik belgesi talep etme hakkına sahiptir. Daha fazla ayrıntı, LOVOO’nun veri koruma bilgileri Live’da bulunabilir.

  3. Bu koşullar yalnızca Live’ın kullanımını düzenler. Kullanıcının kayıtlı olduğu üçüncü şahıs uygulamasının kullanımı, kullanıcı ile ilgili üçüncü şahıs uygulamasının operatörü arasındaki anlaşmalara tabidir.

  4. LOVOO, üçüncü sunucu uygulamasındaki fonksiyon hataları, devre dışı kalmalar veya benzer kusurlardan dolayı, özellikle de kullanıcının bu kusurlar nedeniyle Live’ı kullanamamasından sorumlu değildir.

  5. Live hem tüketiciler hem de işletmeler tarafından kullanılır. Tüketici, ağırlıklı olarak ne ticari ne de serbest meslek faaliyetlerine dahil edilemeyen amaçlarla yasal bir işleme giren herhangi bir gerçek kişidir (“Tüketici”). Bir girişimci, ticari veya serbest meslek faaliyetini (“Girişimci”) icra etmek için çalışır.

  6. Kayıt sırasında Live geçerli olan nüshadaki koşullar geçerlidir.

 2. Tarafların ana yükümlülükleri

  1. LOVOO, Live’ı bu koşullara uygun olarak kullanıcıya ücretsiz olarak sunmayı taahhüt eder.

  2. Buna karşılık, kullanıcı Live’ı kullanırken LOVOO’ya kişisel veriler sağlar ve ilgili üçüncü taraf uygulamasının, kullanıcının ilgili üçüncü taraf sağlayıcı uygulamasına kaydolurken sağladığı kişisel veriler dahil olmak üzere Live with LOVOO’yu kullanmak için gereken verileri paylaşmasına izin verir. LOVOO, burada belirtilen amaçlar için Live veri koruma bilgilerinde açıklandığı şekilde kullanabilir.

  3. No. 2b’den gelen yükümlülük, kullanıcının veri koruma haklarını kullanmasını, özellikle de verilen bir onayı iptal etmesini ve/veya Madde 21 EU-VO 2016/679 uyarınca verilerinin işlenmesine itiraz etmesini engellemez.

  4. Ancak, rızanın geri alınması ve/veya işlemeye itiraz, sözleşme ilişkisinin devam etmesinin makul olmamasına neden olursa, halen izin verilen veri işleme kapsamını ve her iki tarafın menfaatlerini dikkate alarak, LOVOO kullanıcı ile olan sözleşmeyi bir süreye bağlı kalmaksızın feshedebilir.

 3. Krediler

  1. Kullanıcı, söz konusu üçüncü taraf sağlayıcıdan sadece Live dahilinde kullanabileceği kredi satın alabilir. Bu satın alma, üçüncü taraf uygulaması ile kullanıcı arasında kabul edilen hüküm ve koşullara tabidir.

  2. İzleyiciler, LOVOO (“Sanal Hediye”) tarafından sağlanan Live animasyonları tetikleyerek yayıncılara veya beğendikleri bir yayına desteklerini göstermek için Kredi kullanabilirler. Söz konusu yayıncı, yayın sırasında izleyiciler tarafından tetiklenen sanal hediyelere dayalı olarak LOVOO’dan başarıdan bağımsız bir ödeme alır. Sanal hediyeyi tetikleyen kullanıcı ile yayıncı arasında bir sözleşme ilişkisi sanal hediyenin satın alınmasından doğmaz.

 4. Elmaslar

  1. Yayıncılar, izleyicilerin yayınları sırasında Sanal Hediyeler için kullandıkları krediler için performansa dayalı tazminat (“Gelir Payı”) alır. Yayınları sırasında tetiklenen her Sanal Hediye için Ek 1’de tanımlandığı gibi, elmas cinsinden Sanal Hediyenin eşdeğeri yayıncıların hesaplarına yatırılacaktır.

  2. LOVOO, 2 haftalık bir ihbar süresi ile ilgili döviz kurunu ayarlama hakkına sahiptir; Akış sırasında LOVOO tarafından belirlenen değer belirleyicidir. Yayıncılar önceden bilgilendirilir. Kursu uyarlarken LOVOO, kullanıcıların meşru menfaatlerini dikkate alacak ve kredilerde ve/veya elmaslarda makul olmayan bir devalüasyon olmamasını sağlayacaktır.

  3. Yayıncılar, Revenue Share hakkına yalnızca sanal hediyelerin kredilerle çözülmesi, izleyicilerin usulüne uygun şekilde ücretsiz krediler alması veya satın alması ve ödemeyi tamamen yapmaları ve satın almanın, böyle bir yasak davranışa olanak sağlamamak veya bunu kolaylaştırmamak için 5. maddede tanımlanan yasaklanmış davranışa dayanmaması ve/veya buna göre uygulanmaması durumunda sahiptir. Bunun ötesinde, yayıncı ilgili işlemde geçerli yasaları veya Topluluk Kuralları da dahil olmak üzere bu GKŞ’yi önemli ölçüde ihlal etmişse (örneğin yayında pornografik içeriğin gösterilmesi) hak oluşmaz.

   Revenue Share üzerinde hak, izleyicinin halihazırda sanal hediyeler için kullanılmış olan kredilerin iadesini alma hakkının olmaması koşuluna da tabidir. Bu, özellikle kredilerin satın alınmasına itiraz edildiğinde, iptal edildiğinde veya başka bir şekilde ortadan kaldırıldığında veya kullanıcı krediler için yapılan ödemeyi iptal ettiğinde geçerlidir.

 5. Yasak davranışlar

  1. Kullanıcının Live ile ilgisi olmayan amaçlarla kredi, sanal hediye ve/veya elmas kullanmasına izin verilmez.

  2. Credit Farming vasıtası ile kendi kendine hediye verme veya grup hediye etme yoluyla ciro katılım payını artırmaya izin verilmez.

  3. Credit Farming, bireysel bir kullanıcı veya kullanıcı grubu, işletme benzeri bir şekilde ücretsiz kredi kazanmak için kullanıcı hesapları oluşturduğunda veya kullandığında gerçekleşir. Credit Farming, manipülasyon, aldatma veya programlama hatalarından yararlanma yoluyla ücretsiz krediler elde edildiğinde de mevcuttur.

  4. Kendi kendine hediye verme, yayıncı kendi kullanıcı hesabını veya ikinci bir kullanıcı hesabını (ister kendi profili isterse yayıncı tarafından kontrol edilen bir üçüncü tarafın profili olsun) kullanarak kendisine sanal hediyeler hediye ettiğinde meydana gelir.

  5. Grup hediyeleri, birden fazla kullanıcının satış paylarını artırmak için birbirlerine hediyeler vermesidir.

 6. Elmasların geri çekilmesi ve süresinin sona ermesi

  1. LOVOO, Yayıncı’nın bu Koşulların 4.c ve/veya 4.d maddesi uyarınca geçerli olarak bir Ciroya Katılım hakkına sahip olmadığı durumlarda ve ölçüde bir yayıncıya ödenen Elmasları geri alma hakkına sahiptir.

  2. Kullanıcının elmasları kullandığı veya krediyle takas ettiği için hesabındaki elmastan daha fazla elmas iade edilirse, kullanıcının hesabında eksi bakiye olacaktır. Bu durumda kullanıcı, eksi bakiyeyi oluştuktan sonraki 6 hafta içinde dengelemekle yükümlüdür. Ancak önemli bir neden varsa, LOVOO kullanıcıya bakiyeyi kapatmak için daha uzun bir süre belirleyebilir. Kullanıcı, flama olarak yeni elmaslar satın alarak eksi bakiyeyi telafi edebilir. Alternatif olarak, kullanıcı, alınan Euro veya kredi tutarının tamamını veya bir kısmını geri ödeyerek, ristornodan etkilenen krediler için elmasların nakit ödemesini ve/veya elmas takasını geri alabilir. Nakit ödeme veya takas için aynı bozdurma oranı geçerlidir.

  3. Elmaslar 36 ay boyunca geçerlidir ve bu 36 aylık dönemin sona erdiği çeyreğin sonunda otomatik olarak sona erecektir.

 7. Cash Ödül

  1. Kullanıcı, Ek 1’de belirtilen minimum elmas miktarına (“Ödeme Eşiği”) sahip olması koşuluyla, Ek 1’de belirtilen bozdurma oranı ve burada belirtilen dönüştürme seviyeleri temelinde hesabındaki elmasların ödemesini Euro olarak yaptırabilir.

  2. LOVOO, 2 haftalık bir ihbar süresi ile döviz kurunu, dönüştürme seviyelerini ve/veya ödeme eşiğini ayarlama hakkına sahiptir; Kullanıcının ödeme sürecini başlattığı andaki döviz kuru belirleyicidir. Yayıncılar bu konuda önceden bilgilendirilir. Kursu, kullanıcıların meşru menfaatlerini dikkate alacak ve kredilerde ve/veya elmaslarda makul olmayan bir devalüasyon olmamasını sağlayacaktır.

  3. Elmaslar, yalnızca kullanıcı tarafından belirtilen, Euro cinsinden yönetilen ve kullanıcının adına olması gereken bir PayPal hesabına PayPal transferi ile ödenir. Güvenlik nedeniyle, bir havale ancak kullanıcı kendisini LOVOO’ya tanıttığında yapılabilir.

  4. Dolandırıcılık girişimini tespit etmek için ödeme, LOVOO tarafından doğrulamaya tabi olabilir ve bu da en az 48 saatlik bir gecikmeye neden olabilir. Ek olarak, LOVOO, elmasların Bölüm 6.a’ya göre satın alınmış olduğuna dair makul bir şüphe varsa elmasları ödemeyi reddedebilir. bölüm 4.c ile bağlantılı olarak. veya Bölüm 4.d. geri tahsil edilecektir.

 8. Kredi Ödül

  1. Kullanıcı, Çizelge 1’de (“Dönüşüm Eşiği”) belirtilen minimum Elmas miktarına sahip olmaları koşuluyla, Çizelge 1’de belirtilen çevrim oranı ve çevrim seviyelerine dayalı olarak Hesabındaki Elmasları Kredi karşılığında değiştirebilir.

  2. LOVOO, 2 haftalık bir ihbar süresi ile döviz kurunu, konuşma aşamalarını ve/veya dönüşüm eşiğini ayarlama hakkına sahiptir; kullanıcının değişim sürecini başlattığı andaki döviz kuru belirleyicidir. Döviz kurunu uyarlarken LOVOO, kullanıcıların meşru menfaatlerini dikkate alacak ve elmas ve/veya kredilerde makul olmayan bir değer düşmesi olmamasını sağlayacaktır.

  3. Dolandırıcılık girişimlerini tespit etmek için ödeme, LOVOO tarafından doğrulamaya tabi olabilir ve bu da en az 48 saatlik bir gecikmeyle sonuçlanabilir. Bunun ötesinde LOVOO, elmasların 4.c. veya 4d. maddeleri ile ilintili olarak 6.a. maddesine uygun olduğuna dair makul bir şüphe varsa, elmasları takas etmeyi reddedebilir.

 9. Elmas kullanımının sınırlandırılması

  1. Elmaslar başka bir kullanıcı hesabına aktarılamaz.

  2. Elmasların a’ya devri Elmasları Bölüm 7 (Nakit Ödül) veya Bölüm 8’de (Kredi Ödülü) açıklanandan başka bir şekilde kullanmak da mümkün değildir.

 10. Yayıncıların vergileri ve bununla ilgili yükümlülükleri

  1. Yayıncılar, LOVOO’ya cirodan bir pay olarak Elmas aldıkları sanatsal bir performans sunar. Yayıncılar, gelirlerinin ve kazançlarının doğru vergilendirilmesinden kendileri sorumludur. Elmas alan yayıncılar, LOVOO’nun gelir vergisi durumu hakkında doğru bir şekilde bilgilendirildiğinden emin olmalıdır. Elmas programına katılan yayıncılar ayrıca LOVOO’nun EStG (Vergi yasası) 1. maddesine göre Almanya’da veya yurtdışında vergiye tabi olup olmadıkları ve uyruklarının ne olduğu konusunda doğru bir şekilde bilgilendirildiğinden emin olmalıdır.

  2. Yayıncılar, Live üzerinden elde ettikleri gelirleri zamanında ve doğru bir şekilde yetkililere veya diğer resmi kurumlara bildirmekle yükümlüdür.

  3. Yayıncı, yukarıda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinde LOVOO’ya kapsamlı ve acil destek sağlamak, özellikle talep edilen kanıtları derhal sağlamak ve soruları derhal ve doğru bir şekilde yanıtlamakla yükümlüdür.

  4. Bu yükümlülüklere uyulmadığına dair makul şüphe olması durumunda, LOVOO sorumlu makamlara (özellikle mali veya sosyal makamlar) şüpheli bir faaliyet raporu sunabilir.

 11. Kullanıcının yükümlülükleri

  1. Prensip olarak, her kullanıcı Live’ı yalnızca bir hesap üzerinden kullanabilir. Ancak, bir kullanıcı birden fazla üçüncü taraf uygulamasına kayıtlıysa, kullanıcı Live’ı bu hesaplardan her biriyle kullanabilir. Bu durumda kullanıcı, hesap sayısını ve farklı kullanıcı adlarını belirterek bunu LOVOO’ya [email protected] e-posta adresi üzerinden bildirmelidir. Bu tür hesaplar arasında veya bu hesaplar kullanılarak oluşturulan içerikle, örneğin sanal hediyeler dağıtarak, yorum göndererek veya benzer uygulamalarla etkileşim yasaktır.

  Kullanıcı, LOVOO Live’ın tüm cinselliklerden, ten renklerinden, dinlerden ve cinsel yönelimlerden insanların her zaman kendilerini rahat hissettikleri bir alan olmak istediğini kabul eder. Bu nedenle, kullanıcı her zaman topluluk kurallarına uymayı taahhüt eder.

  1. Kullanıcı kullanıcı hesabını, kendinin veya yabancıların ticari faaliyetlerini (Live dahilindeki aktarımlar hariç) tanıtmak veya yasadışı etkinlikleri organize etmek için (örneğin dolandırıcılık veya şantaj) ya da zararlı madde veya Phishing, Spam veya kimlik avı içeren (örneğin istenmeyen toplu mesajlar, zincir mektuplar, istenmeyen reklam mesajları) mesajlar göndermek için kullanamaz.
 12. Yayıncının yükümlülükleri

  1. Kullanıcı Live’ı yayıncı olarak kullanıyorsa, yayıncı yayın sırasında izleyicilerinin ve konuk yayıncıların bu koşullara ve özellikle yayın sırasında madde 5 ve madde 11’e uymasını sağlamak için tüm makul önlemleri almakla yükümlüdür. Yayıncı, bu koşulları tekrar tekrar veya önemli ölçüde ihlal eden kullanıcıları geçici veya kalıcı olarak engelleyecek ve LOVOO’yu bu konuda bilgilendirecektir.

  2. Yayıncı, konumları hakkında yanıltıcı bilgi vermemelidir.

 13. Erişebilirlik ve güncelleme

  1. LOVOO, Live’ın mümkün olan en geniş ölçüde, ancak yılda en az %98 oranında erişilebilir olmasını sağlamak için her türlü makul çabayı gösterecektir. Kullanıcı, bakım çalışmaları ve yazılım güncellemeleri nedeniyle kesintiler olabileceğini ve ayrıca LOVOO’nun kontrolü dışındaki teknik veya diğer problemler (mücbir sebepler, üçüncü şahısların hatası vb.) nedeniyle hizmetin kullanılamadığı zamanlar olabileceğini kabul eder. internet üzerinden ulaşılamıyor.

  2. LOVOO Live’ın devre dışı kaldığını veya fonksiyon hatalarını fark ederse, LOVOO bunları Almanya’daki normal çalışma saatleri içinde (Pazartesi – Cuma saat 09.00 – 18.00 arası) mümkün olan en kısa sürede düzeltmeye çalışacaktır. Bir devre dışı kalma veya önemli bir arıza 48 saat içinde giderilemezse, LOVOO, arıza veya kesintinin beklenen süresini belirterek kullanıcıyı e-posta ile bilgilendirecektir.

  3. Live’dan tam olarak yararlanmak için, kullanıcının cihazında en son teknolojileri kullanması veya etkinleştirmesi ve güncel bir Android veya iOS sürümünü kullanması gerekir. Daha eski veya yaygın olarak kullanılmayan sürümler veya teknolojiler kullanılıyorsa, kullanıcı Live hizmetleri yalnızca sınırlı ölçüde kullanabilir.

  4. LOVOO veya üçüncü şahıs uygulama sağlayıcısı Live için güncellemeler ve/veya Live’ı etkileyen üçüncü şahıs uygulamalar için güncellemeler sunuyorsa, kullanıcının bunları mümkün olan en kısa sürede yüklemesi şiddetle tavsiye edilir. Bu tür güncellemeleri makul bir süre içinde yüklemek kullanıcının sorumluluğundadır. LOVOO veya bir üçüncü taraf uygulama sağlayıcısı, kullanıcıyı güncellemenin kullanılabilirliği ve yüklememenin sonuçları hakkında bilgilendirmiş olmasına rağmen kullanıcı bunu yapmazsa, LOVOO, güncellemenin yapılmamasından kaynaklanan ürün kusurlarından sorumlu değildir. Kullanıcı, kendisine sunulan bilgilere dayanarak kurulumu gerektiği gibi gerçekleştiremezse, derhal LOVOO’yu bilgilendirmekle yükümlüdür.

 14. Verilerin korunması

  LOVOO, kullanıcıların kişisel verilerini işlerken geçerli veri koruma yasalarına ve Live veri koruma bildirimlerine uyar.

 15. Fikri mülkiyet

  1. Kullanıcı, LOVOO’ya, kullanıcının yayınların bir parçası olarak yayınladığı veya başka bir şekilde Live’da genel olarak erişilebilir kıldığı tüm içeriği (“Kullanıcı içerikleri”) kullanması için münhasır olmayan, bölge olarak kısıtlanmamış, alt lisanslanabilir bir hak verir. Hak, sözleşmenin bitiminden itibaren iki yıllık bir süre ile sınırlıdır.

  2. Özellikle, LOVOO, kullanıcı içeriğini üçüncü şahıslar için saklama, çoğaltma, değiştirme, erişilebilir kılma ve değiştirilmiş veya değiştirilmemiş bir biçimde kendi veya üçüncü şahıs web sitelerinde/portallarında, uygulamalarında ve/veya diğer telemedyalarda, özellikle de kendi markasını güçlendirmek, Live’ın reklamını yapmak ve diğer kendi veya üçüncü şahıs ürün ve hizmetlerini tanıtmak amacıyla sunma hakkına sahiptir. Buna özellikle çoğaltma hakkı, dağıtım hakkı, sergileme hakkı, kamuya erişim hakkı ve görüntü ve ses taşıyıcıları aracılığıyla iletişim hakkı dahildir.

  3. Ancak LOVOO, kullanıcı içeriğini yalnızca Live reklamını yapmak için tüketicilere yönelik olarak kullanacaktır.

 16. Kullanıcıların taahhüdü ve sorumluluğu

  1. Kullanıcı,

   • kullanıcı içeriğinin sınırsız sahibi olduğunu ve bu hakları serbestçe ve kısıtlama olmaksızın elden çıkarabileceğini ve bunları, bu koşulların 15. maddesine konu olan hakların verilmesiyle çelişecek şekilde başka şekillerde elden çıkarmadığını,

   • kullanıcı içeriğinin üçüncü şahısların hak veya iddiaları ile sınırlandırılmadığını, telif haklarını, diğer üçüncü şahıs haklarını (örneğin kişilik hakları, isim hakları, marka ve patent hakları vb.), kanunları ve/veya ahlakı ihlal etmediğini taahhüt eder.

  2. Kullanıcı, LOVOO’yu ve yasal haleflerini, kullanıcı içeriğine ilişkin hakların kullanılmasıyla bağlantılı olarak, LOVOO veya yasal haleflerine karşı ileri sürülebilecek tüm üçüncü taraf iddialarından muaf tutar. Bu, kullanıcı üçüncü taraf haklarının (iddia edilen) ihlalinden ve/veya taleplere yol açan yasalardan sorumlu değilse, Live’ı ticari olarak kullanmayan kullanıcılar için geçerli değildir.

  3. Kullanıcı, kullanıcı içeriğine ilişkin haklarında herhangi bir sorun olduğunu fark ederse, bunu derhal LOVOO’ya bildirmelidir.

 17. Live’ın ticari kullanımı

  1. Bir kullanıcı, Live fonksiyonunu tamamen veya öncelikli olarak ticari amaçlarla (“ticari kullanım”) ve özellikle kalıcı bir gelir kaynağı olarak gelir payı elde etmek için kullanmayı planlıyorsa bunu LOVOO’ya yazılı olarak veya metin biçiminde (örneğin e-posta yoluyla) bildirmelidir. Ticari kullanıma sadece LOVOO’nun yazılı olarak beyan edilmesi gereken onayı ile izin verilir. LOVOO, maddi bir sebep olmaksızın onayı reddedemez.

  2. Aynı durum, Live’ı başlangıçta özel amaçlarla kullanan, ancak daha sonra esas olarak ticari amaçlarla kullanmak isteyen kullanıcılar için de geçerlidir.

  3. Live’ın uygun izin olmadan ticari kullanımı, kullanım süresi ve/veya hacmi önemliyse önceden uyarı yapılmadan kalıcı bir yasakla sonuçlanabilir.

 18. Sorumluluğun Sınırlandırılması

  1. LOVOO, kasıtlı ve ağır ihmalden sorumludur. Bunun ötesinde LOVOO, yerine getirilmesi sözleşmenin usulüne uygun biçimde yürütülmesi için gerekli olan, ihlali sözleşmenin amacına ulaşılmasını tehlikeye atan ve kullanıcının düzenli olarak yerine getirilmesine güvenebileceği yükümlülüklerin ihmal sonucu ihlalinden sorumludur. Son durumda, LOVOO yalnızca öngörülebilir, sözleşmeye özgü zararlardan sorumludur. Aynısı, LOVOO’nun görev yerine getirme yardımcıları tarafından yapılan görev ihlalleri için de geçerlidir.

  2. Madde 18.a’ya göre sorumluluk muafiyeti, yaşamı, uzuvları veya sağlığı tehdit eden durumlar için geçerli değildir. Ürün Sorumluluğu Yasası kapsamındaki sorumluluk bundan etkilenmez.

  3. Tüketiciler için, yukarıdaki hükümlere göre sorumluluk muafiyeti sadece tazminat talepleri için geçerlidir. Tüketicilerin diğer yasal hakları etkilenmez.

 19. Sözleşme süresi ve sonu

  1. LOVOO ile kullanıcı arasında bu koşullar çerçevesinde yapılan sözleşme belirsiz bir süre için geçerlidir.

  2. Kullanıcı, LOVOO’yu yazılı olarak (örneğin e-posta) bilgilendirerek sözleşmeyi istediği zaman ve derhal feshedebilir.

  3. Kullanıcı, LOVOO’nun uygulamanın ilgili üçüncü taraf sağlayıcısını teknik nedenlerle fesih hakkında bilgilendirmesi gerektiğini bilmektedir.

  4. Kullanıcı, Live’ı kullandığı üçüncü taraf uygulamasıyla hesabını feshederse, sözleşme derhal feshedilecektir.

  5. LOVOO sözleşmeyi, kullanıcıya metin şeklinde veya yazılı olarak bildirmek suretiyle iki haftalık bir ihbar süresi ile feshedebilir.

 20. Sözleşme ihlalleri ve hukuki sonuçları

  1. Bir kullanıcı bu GÇK kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ederse, LOVOO diğer tüm kullanıcıların Live’ı rahat ve rahatsız edilmeden kullanabilmesini sağlamak için kullanıcının davranışını cezalandıracak önlemler alabilir. Bir ihlal, bununla sınırlı olmamak koşulu ile aşağıdaki durumlarda söz konusudur, eğer kullanıcı

   • Live ile ilgili olmayan, özellikle kriminal amaçlarla kullanılan sanal hediyeler ve/veya elmaslar alırsa (Madde 5.a.),

   • 5.b maddesine aykırı olarak Credit Farming, kendi kendine hediye verme veya grup hediye etme faaliyetlerine katılır ve/veya 11.a maddesine aykırı olarak kendi kullanıcı hesaplarından ve/veya kendi içeriklerinden fayda sağlamak için iki kullanıcı hesabı ve/veya birden çok kullanıcı hesabı kullanırsa,

   • bu Koşulların Madde 11.b./Topluluk Kuralları ve/veya 11.c maddesini ihlal eden herhangi bir eylemde bulunur veya içerik yayınlarsa,

   • bir yayıncı olarak konumu hakkında yanıltıcı bilgi yayar ve/veya izleyicilerinin bu Koşulların (Madde 12) 5. ve/veya 11. maddelerini/ Topluluk Kurallarını ihlal eden eylemlerine göz yumarsa ve/veya

   • Live’ı LOVOO’nun önceden onayı olmadan ticari olarak kullanırsa (Madde 17).

  2. LOVOO, bu koşulların ihlal edilmesine tepki vermek için özellikle aşağıdaki önlemleri alabilir:

   • Kullanıcıya bir uyarıda bulunmak,

   • kullanıcı için Live platformunun münferit fonksiyonlarını geçici olarak bloke etmek (özellikle elmasların kullanımı),

   • kullanıcı için Live platformun bireysel işlevlerini sürekli olarak bloke etmek (özellikle Elmasların kullanımı),

   • kullanıcı hesabıyla olan sözleşme ilişkisini olağanüstü bir şekilde ve herhangi bir bildirim süresine uymadan feshetmek ve/veya

   • kullanıcının yeniden kaydolmasını engellemek.

  3. ne olursa olsun LOVOO, ilgili tüm koşulları dikkate alarak, kullanıcının davranışına uygun ve makul bir tepkiyi temsil eden önlemleri alacaktır. Bu bağlamda, LOVOO özellikle aşağıdakileri dikkate alacaktır:

   • kullanıcının önceki davranışı (örneğin önceki uyarılar) ve kullanıcının argümanları,

   • diğer kullanıcıların ihlalden nasıl etkilendiği,

   • uygulanabilir yasanın ciddi şekilde ihlal edilip edilmediği ve ne kadar ihlal edildiği.

  4. LOVOO, iddia edilen ihlal ve alınan veya alınması planlanan önlemler hakkında kullanıcıyı bilgilendirecek ve kullanıcıya açıklama yapma fırsatı verecektir.

 21. Live’da ve bu koşullarda yapılacak değişiklikler

 1. LOVOO bu Kullanım Koşullarını ve/veya Live veya bunların bölümlerini, bu değişikliklerin nesnel olarak haklı olması veya yasal veya düzenleyici nedenlerle gerekli olması halinde değiştirebilir. Bu tür değişiklikler, güvenlik nedenleriyle maddi olarak gerekçelendirilebilir (örneğin hizmetlerin veya sistemlerin bu Koşullara uygun olarak sağlanmasını etkileyebilecek veya tehlikeye atabilecek teknik gelişmeler veya koşullar durumunda); mevcut özellikleri iyileştirmek veya Live’a ek özellikler eklemek için; teknik ilerlemeyi hesaba katmak ve Live’ın fonksiyonunun sürekliliğini sağlamak için.

 2. Sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli güncellemeler ve üçüncü taraf uygulamalarının Live’a eklenmesi veya kaldırılması, Live’da yapılan değişiklikler olarak kabul edilmez.

 3. Sözleşmenin devredilmesi

  1. Önemli bir neden varsa (örneğin, LOVOO’nun çalışma modelinin sonlandırılması veya köklü değişiklik, LOVOO’nun önceki haliyle ticari faaliyetlerine devam etmesini imkansız kılan yasal değişiklikler) LOVOO, kullanıcı ile olan sözleşme ilişkisini uygun bir işletmeye devredebilir. Yalnızca, tüm koşulları, özellikle ekonomik koşulları ve geçmişi dikkate alarak, kullanıcılarla sözleşmeye dayalı ilişkinin uygun bir şekilde sürdürülmesine ilişkin makul beklentileri karşılayan bir işletme uygun olacaktır.

  2. LOVOO kullanıcıyı, sözleşme ortağının böyle bir planlı değişikliğini, devralan şirketi ve değişikliğin nedenlerini belirterek en az 4 hafta önceden bilgilendirecektir. Kullanıcı, LOVOO ile olan sözleşme ilişkisini her zaman, ihbarsız ve 19.b maddesine uygun olarak masrafsız olarak feshedebilir. Kullanıcı, LOVOO ile olan sözleşme ilişkisini sonlandırmazsa, sözleşmenin devri, kullanıcıya yapılan bildirimde belirtilen zamanda yürürlüğe girecektir.

 4. Nihai hükümler

  1. Bu koşullar için Almanya Federal Cumhuriyeti hukuku geçerli olup burada BM Satış Hukuku uygulanmaz. Tüketici olarak hareket eden ve ikametgahı veya mutat meskeni Almanya dışında bir ülkede bulunan kullanıcılar için, bu kullanıcılar bu hükümlerin uygulanmasına kıyasla dezavantajlı olacakları sürece, kendi ülkelerinin zorunlu hükümleri geçerli olmaya devam eder.

  2. Bu koşulların münferit hükümlerinin geçersiz olması veya geçersiz hale gelmesi, bu koşulların geri kalan bölümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir. Etkin olmayan bir hüküm yerine, kanunen izin verilen bir şekilde, etkisiz hükümle amaçlanan ekonomik amaca mümkün olduğunca en yakın olan başka bir hüküm uygulanır. Aynısı düzenlemede bir boşluk olması durumunda da geçerlidir.

  3. Yürürlükteki yasalara göre LOVOO, AB Komisyonu tarafından anlaşmazlıkları çözmek için kurulan Avrupa Online Anlaşmazlık Çözüm Platformunun varlığı hakkında tüketicileri bilgilendirmekle yükümlüdür. Avrupa Online Anlaşmazlık Çözüm Platformuna ulaşmak için adres: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Resmi uyuşmazlık çözüm kurumlarının iletişim bilgileri aşağıdaki linkte bulunabilir: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm.

  LOVOO, tüketici tahkim kurulu huzurunda bir uyuşmazlık çözüm prosedürüne katılmakla yükümlü veya böyle bir uyuşmazlık çözüm prosedürüne katılmaya istekli veya yükümlü değildir. Ayrıca, yasal gereklilikler nedeniyle LOVOO bu noktada LOVOO e-posta adresine de atıfta bulunur, bu da şöyledir: [email protected].

CAYMA HAKKININ KULLANILMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

Cayma hakkı

Tüketiciler için sözleşmenin bu koşullara dayalı olarak imzalanması ile ilgili olarak aşağıdaki cayma hakkı geçerlidir.

On dört gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin bu sözleşmeden cayma hakkına sahipsiniz.

Cayma süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on dört gündür.

Cayma hakkınızı kullanmak için bize LOVOO GmbH, Prager Straße 10, 01069 Dresden, Almanya, e-posta: [email protected], açık bir beyanla (örneğin posta veya e-posta yoluyla gönderilen bir mektup) bu sözleşmeden çekilme kararınızı bildirmelisiniz. Bunun için ekteki örnek cayma formunu kullanabilirsiniz, ancak bu zorunlu değildir.

Cayma son tarihine yetişmek için iptal hakkınızı kullandığınıza ilişkin bildirimi iptal süresi dolmadan göndermeniz yeterlidir.

Caymanın sonuçları

Bu sözleşmeyi feshederseniz, teslimat masrafları da dahil olmak üzere sizden aldığımız tüm ödemeleri (sunulan en ucuz standart teslimattan farklı bir teslimat türü seçmiş olmanızdan kaynaklanan ek masraflar hariç), derhal ve ama en geç bu sözleşmenin iptaline ilişkin bildirimi aldığımız günden itibaren on dört gün içinde size ödemekle yükümlüyüz. Bu geri ödeme için, sizinle kesin bir biçimde başka bir şey üzerinde anlaşmaya varılmadığı sürece, orijinal işlemde kullandığınız ödeme yönteminin aynısını kullanıyoruz; hiçbir koşulda bu geri ödeme için sizden ücret talep edilmeyecektir.

Örnek cayma formu

(Sözleşmeyi iptal etmek istiyorsanız lütfen bu formu doldurup geri gönderin)

LOVOO GmbH, Prager Strasse 10, 01069 Dresden, Almanya, [email protected] adresine e-posta gönderin

Ben/biz (\) bu vesile ile aşağıdaki malların satın alınması(*)/aşağıdaki hizmetin sağlanması (*) için benim tarafından/bizim tarafımızdan (*) akdedilen sözleşmeyi feshediyoruz*

— (\) tarihinde sipariş verildi/(*) tarihinde teslim alındı*

— Tüketicinin/tüketicilerin adı

— Tüketicinin/tüketicilerin adresi

— Tüketicinin/tüketicilerin imzası (sadece kağıt üzerindeki bildirimde)

— Tarih

(\) İlgisiz olanın üzerini çizin.*

Ek 1: Dönüşüm oranları, dönüşüm seviyeleri ve eşikleri

 1. Madde 4.a’ya göre elmas almak için dönüşüm oranı.
Sanal hediyeler için kullanılan krediler Elmaslar
1 1

Örnek: Bir izleyici sanal bir hediye için 200 kredi kullanırsa, yayıncı 200 elmas alacaktır.

 1. Madde 8’e göre elmasların krediye dönüşüm oranı ve dönüşüm seviyeleri.
Elmaslar Krediler
200 90
500 225
2.000 900
10.000 4.500
40.000 18.000

Yani takas eşiği 200 elmastır.

 1. 7. maddeye göre elmasların krediye dönüştürme oranı ve dönüştürme seviyeleri
Elmaslar EURO
100.000 200
250.000 500
500.000 1.000

Yani ödeme eşiği 100.000 elmastır.